Η Εταιρεία
Υπηρεσίες
  Περιπολία   
Σύλληψη κλεφτών
Links
Επικοινωνία
Η εταιρεία

Από το 1998 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα η GROUP24 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ INTERNATIONAL SECURITY SECURITEC . Η πληρότητα, το κύρος, η αξιοπιστία και η τεχνογνωσία που διαθέτει εξασφαλίζουν υπηρεσίες ασφαλείας με υψηλά Standards που μας κάνει να διαφοροποιούμαστε από τις παραδοσιακές μεθόδους που χρησιμοποιούν άλλοι.

Τομείς που δραστηριοποιούμαστε:

 • Ασφάλεια Ξενοδοχείων
 • Ασφάλεια εργοταξιακών - εργοστασιακών εγκαταστάσεων
 • Ασφάλεια αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Ασφάλεια HOT SPOT
 • Ασφάλεια αγωγών καυσίμου - φυσικού αερίου
 • Ασφάλεια υγειονομικών μονάδων
 • Ασφάλεια αεροδρομίων
 • Προστασία - Πυρασφάλεια
 • Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσων και αγώνων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας (Διαρρήξεις, Κακόβουλες πράξεις, Φωτιά
      κλπ)
 • Εκπαίδευση και έλεγχος του υφιστάμενου προσωπικού
 • Προστασία και Συνοδεία Υψηλών Προσώπων
 • Φύλαξη εγκαταστάσεων
 • Τμήμα άμεσης επέμβασης
 • Πεζή και μηχανοκίνητη περιπολία
 • Δεκάδες άλλες υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια και την προστασία

      Copyright 2003 - GROUP24 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ INTERNATIONAL SECURITY SECURITEC
Designed by iWorx